У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

СРБin

 
In Club
БУДИ СРБ.ИН У БИБЛИОТЕЦИНаш пројект ДА БУДЕ СРБ.ИНтернет у библиотеци састоји се из сета активности који у заједно доприносе остваривању пројектног циља – популаризацији Интернета и подстицању регистрације .срб домена путем јавних библиотека и виртуелне библиотечке мреже. На овај начин пројектом се недвосмислено даје значајан допринос остваривању циља 4П: Унапређивање информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду. Такође, подстицање регистровања .срб домена у посебној је сагласности са актуелним активностима РНИДС-а на овом пољу. Посредно, пројекат је у сагласности и са циљем информационог друштва:Подизање нивоа развијености информационог друштва у Србији
         Циљ пројекта

Популаризовање коришћења Интернета и подстицање регистрације .срб домена путем јавних библиотека и виртуелне библиотечке мреже.

Пројекат се састоји из скупа активности који  доприносе остваривању пројектног циља – популаризацији Интернета и подстицању регистрације .срб домена путем јавних библиотека и виртуелне библиотечке мреже. Пројекат даје значајан допринос Унапређивању информисаности најшире јавности о предностима коришћења Интернета у свакодневном животу и раду и подстицању регистровања .срб домена . 
Посредно, пројекат је у сагласности и са циљем информационог друштва: 
Подизање н
ивоа развијености информационог друштва у Србији !

У самом називу пројекта садржане су кључне речи, односно кључне тематске целине пројекта: .СРБ домен и ИНТЕРНЕТ . Популарисање коришћења Интернета и подстицање регистровања и коришћења .срб домена чине суштину пројекта. 
Пројекат гради одрживу платформу за дуготрајни утицаја у жељеним (назначеним) подручјима деловања укључењем мреже јавних библиотека у постизању пројектног циља .Одабир да библиотеке буду светионици промовисања коришћења Интернета и регистровања .срб домена заснован је на:
- 157 јавних општинских библиотека у Србији (са многобројним огранцима) покрива читаву територију Републике Србије.
- библиотеке имају квалитетне људске ресурсе (ВСС кадар, информационо писмен) које је уз минимална улагања могуће обучити за постизање максималних ефеката
- већина јавних библиотека имају сајтове којима је могуће популарисати употребу .срб домена и едуковати грађане да корисно користе Интернет.
- у најзначајнијим међународним документима (Александријски манифест: „Библиотеке, информационо друштво на делу“, Манифест из Оеираса, ИФЛА интернет манифест, ИФЛА/Унеско манифест за јавне библиотеке...), као и у новом Закону о библиотечко-информационој делатности експлицитно је истакнута кључна улога библиотеке у изградњи информационог друштва. 
- значај и улога библиотека улокалној средини и јавном животу омогућиће активно укључивање осталих локалних учесника у пројекту .
- јавне библиотеке имају јасан интерес да популаришу Интернет у својим локалним заједницима ( - зато што све библиотеке уводе електронске online каталоге  и корисници се морају едуковати да их користе...) чиме ће пројекат обезбедити одрживост. 

Пројекат чине функционално повезане целине:
- регистровање домена.срб; 
- активирање нових садржаја на постојећим сајтовима, 
- образовни материјали о корисности интернета и .срб домена;
- промовисање и јавно заговарање  укључење заједнице , 
- округли столови и промо кампања
- формирање људских ресурса
 
Циљне групе:        
Све јавне библиотеке у Србији – укупно 157·         
Чланови свих јавних библиотека у Србији – око  700.000·         
50 библиотекара из 50 јавних библиотека – тзв. промотера-едукатора, који ће бити обучени за промовисање Интернета и .срб домена и образовање локалне заједнице·         
Сви посетиоци сајтова јавних библиотека и посетиоци сајта Библиотеке нашег окружења ( www.biblioteke.rs –www.biblioteke.org.rs )
·(Индиректно) Грађани свих 157 насеља у којима се налазе јавне библиотеке Медији
                                                
Анимирање и оснаживање свих јавних библиотека у Србији (157) да активно користе и промовишу .срб домен постићиће се промотивном  и едукативном  кампањом којом ће бити обухваћене све јавне библиотеке. Ову кампању чине следеће активности:
- свим директорима библиотека доставиће се посебно креирани промотивни и едукативни материјали електронски и поштом
- све библиотеке ће бити посебно анимиране путем телефонског разговора (Интернет клуб кроз пројекат „Библиотеке нашег окружења – прва српска виртуелна библиотечка мрежа“ има развијене контакте са више од 100 библиотека)
-свим библиотекама ће бити омогућена бесплатна онлајн консултантска помоћ путем сајта - библиотеке.срб и библиотеке.орг.срб
Анимирање 157 јавних библиотека у Србији да популаризују коришћење Интернета у својим локалним заједницамаОбучавање и оснаживање 50 библиотекара из 50 јавних библиотека да популаризују коришћење Интернета и подстичу регистровање .срб домена у својим локалним заједницама обавиће се кроз дводневни тренинг. Тренинг ће одржати Интернет клуб у библиотеци у Чајетини. Предавачи ће бити ИТ и маркетинг експерти. Биће израђени модули који ће бити практично применљиви у библиотекама. Спровођење кампање популаризовања .срб домена и коришћења Интернета путем јавних библиотека широм Србије, путем библиотечких сајтова и путем виртуелне библиотечке мреже. На сајтове 50 јавних библиотека као и на сајт виртуелне библиотечке мреже све време трајања пројекта биће постављен банер за промовисање .срб домена.

Планирани међурезултати пројекта 

Утврђивање стандарда  за регистрацију .срб домена библиотека

  1. ·         Преманетна промоција срб. домена код нових потенцијаних корисника
  2. ·         Ангажовање библиотека на праћењу активности срб. домена 
  3. ·         Eлектронски материјали доступни у 157 средина широм Србије
  4. ·         Подизање нивоа организованог коришћења интернета у библиотекама