У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

НВО Е-РЕСУРС ЦЕНТАР

     

Конзорцијум Центра за развој непрофитног сектора и Фонда Центар за демократију, у оквиру реализације пројекта »Фонд за развој цивилног друштва у Србији« Европске агенције за реконструкцију (ЕАР), а са циљем развоја цивилног сектора, развијао је током 2004-године  програм за изградњу капацитета цивилног сектора, локалне самоуправе и привредног сектора. 
У оквиру реализације пројеката НВО РЕСУСРС ЦЕНТРИ - Интернет клуб из Љига добио је значајну улогу у формирању тренинг центра,умрежавања на хоризонталном нивоу, изради софтвера и имплементирању јединственог портала као и формирању ЕЛЕКТРОНСКОГ РЕСУРС ЦЕНТРА.. Ту су обједињене све активности пројекта на електронским медијима, давана је ИТ логистика и ИТ подршкшка сваком РЦ по наособ, преко централног wеб сајта www.nvo-srbija.info.
Практична реализација пројекта почела је 05.06.2004. године у Тренинг центру ИНтернет клуба у Љигу.Била је то прилика да се договоре и ускладе први кораци, као и да се чују планови Европске агенције за реконструкцију које је изнела Светлана Ђукић Лучић.
 
НВО ресусрс центри у пројекту су:

НВО РЦ Сремска Митровица, -www.nvo
НВО РЦ Лозница,
НВО РЦ Ваљево,
НВО Брус,
НВО Зајечар,
НВО РС Мајданпек , 
НВО РС ПожегА,
НВО РЦ Пирот  
НВО РС Прокупље и
ЕРЦ НВО Љиг
 
У тренинг центру Интернет клуба, у Љигу одржано је седам  семинара, чији је основни циљ био јачање мреже ресусрс центара, обједињавање базе НВО СРБИЈА ИНФО и имплементација нових софтверских елемената на сајтовима Ресурс цетра у Србији.

 

.  На тренинзима су:

  1. утврђени стандарди рада ,
  2. сагледана реалности ИТ могућности и комуникације окружења,
  3. учесници су добили и софтвере за рад НВО и упутства за рад у електронском окружењу,
  4. увежбавано је овладавање хтмл помоћним апаратима,
  5. учесници су обучени за журирање текста и фотографија у инсталираном веб софтверу,
  6. тенирано је постављање хиперлинкова у међусобној комуникацији.

На семинарима су редовно  учествовали  сви РЦ, из Ваљева, Лознице, Сремске Митровице, Бруса, Пирота, Зајечара и Мајданпека. Семинарима су присуствовали:  менаџер пројекта, Војислав Милошевић. бројни представници Европске агенције за реконструкцију ....

По окончању обуке. тим Интернет клуба. тј. Е-РЦ НВО, обишао је све НВО РЕСУРС ЦЕНТРЕ на њиховим локацијама и извршена је имплеметација софтверске подршке на терену.

У датом року од 10 месеци добијени задатак је у потпуности обављен, а формирана мрежа је без додатног финасирања функционисала до 2009. године.