У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

Протокол са НБС о подршци у остваривању циљева Дигиталне агенде Србије 2020-2023

Интернет клуб и  Народна библиотека Србије сачинили су Протокол о програмској сарадњи и међусобној подршци у остваривању циљева Дигиталне агенде Србије 2020-2023. протокол ће се остваривати тако штоће заједно радити на наставку реализације програма и пројеката који су засновани на стратегији обухваћеној Дигиталном агендом Србије 2020 и допуном до 2023. године и то -Стратегији развоја електронских комуникација и информационог друштва у Републици Србији до 2023. године;

НБС ће своје активности везане за дигитализацију, програмске активности на популаризацији дигиталниг респозиторија Библиотеке, интерне обуке и друге сродне активности на пољу дигитализације организовати укључивањем Интернет клуба као партнера из организације цивилног друшва. Такође, у НБС ће чествовати у развојним пројектима и програмима Интернет клуба који су засновани на стратегији Дигиталне агенде Србије у култури и јавном сектору 2023..Са друге стране,  Интернет клуб ће у својим пројектима развоја дигитализације и електронских комуникација у култури и информационог друштва у Републици Србији, право првенства у свим пројектима дати Библиотека као партнеру из јавног сектора. Учествоваће у развојним пројектима и програмима Библиотеке и њених партнера који су засновани на стратегији Дигиталне агенде Србије у култури и цивилном сектору 2023..

 

Оба партнера ће своје ресурсе који немају директне материјалне трошкове стављати на располагање другом у циљу реализације предмета Протокола.