У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

 

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

Наши блогери

Пратите нас

САГОВОРНИЦИ КОЈИ СЕ РАЗУМЕЈУ

Недавно у Београду одржан је сусрет саговорника који се добро размеју - нови БИБЛИО ТИМ ИНТЕРНЕТ КЛУБА. 
Уз сталне сараднике - стартну поставу:  Матајж Фило, CIO- Chief Information officer - Факултета за друштвене науке Универзитета у Љубљани; Адам Софорнијевић, руководилац научног и развојног сектора Интерент клуба и Мирко Марковић, руководилац сектора за библиотеке, музеје и архиве ИК , наслућује се нови играч - Тимо Борст, из немачке националне библиотеке за економију.  Он је лидер у области иновативних информатичких система и технологија издаваштва. 
Добитник је престижне награде  „LIBER Award for Library Innovation“. 
Резултати  ове иницијативе се очекују током 2015. године  је су већ  дефинисани почетни кораци у  сарадњи.