У ФОКУСУ

ново - internet.edu.rs

153-mrezni-sistemi-biblioteka

ново - internet.co.rs

МЕДИЈИ О НАМА

интерет портал

   

Е- ТЕАТАР

ИНТЕРНЕТ ПРИЈАТЕЉИ

 

Наши блогери

Пратите нас

МИСИЈА и ВИЗИЈА

 

МИСИЈА ИНТЕРНЕТ КЛУБА - 

ИНТЕРНЕТ КЛУБ    је асоцијација Интернет стваралаца оснивана да повезује креазивне и пословне интересе везане за заједнички и успешнији наступ на глобалној рачунарској мрежи.а. Данас, она повезије и обједињује интернет ауторе и равноправно учествује у професионалним активностима у окружењу, делује као форум за слободну размену искустава и креативних идеја, подстиче, едукује и пружа саветодавне услуге  члановима. Пропагирајући сарадњу, међусобно уважавање и партнерске односе са окружењем,Ингтернет клуб  те вредности шири и на глобалној мрежи.

 

ВИЗИЈА

 

 - Примена нajвиших познатих стaндaрдa наступа на Интернету.

- Имплементација нових интернет технологија у живот свог окрућжења али тако да oбeзбeђуje oдрживи рaзвoj, трajнoст, сигурнoст, eкoнoмичнoст и eфикaснoст рeсурсa;

 

 

 

ОКО СВЕТА

Проналазак Интернета је врло неахвално директно упоређивати са проналаском точка, али употреба Интернета у свако случају има своје паралеле са ови епохалним проналаском. Обоје су успели у својој мисији и сигурно ће још у многоме изменити ток развоја цивилизације.

Ефекти употребе одређеног проналаска, справе, медија и сл., највише зависе од онога ко их користи и како их користи. Умеће  преношења искуства и примене на прави начин значајни су често колико и само откриће.

Сукоб теорије и праксе своје најбоље резултате има у практиним искусвима која се не морају понављати.

Имати и знати су до те мере различите категорије, да ни најбољи познаваоци философије немају довољно времена да укажу на њих. Нажалост, животна пракса и неславна лична искуства често нас подсећају на само неке од њих.

У најгрубљем цртама тоак је у скоро свим областима људског ћивота унапредио стање, онлико колико је могао да буде примењн, Зар за Интернет не важи исто?

Оно што и сликовито говори о релним паралелама точка и Интернета је необорив податак да се са оба чуда људског ума у разлиитим временима може обићи  свет. Разлика у брзини тог пута говори о њиховом значају.

Точак и Интернет су пронађени, али шта и како са њима то зависи од нас самих.

Мирко С.Марковић.